Namens het hele Synnecta Team willen wij u hartelijk danken voor de goede zorgen.  We hebben er erg van genoten.